Dansk

      Телефони за връзка:
  • Дания-0045 26732060
  • България-02 9835938

e-mail: vaskotoshev@gmail.com

Материалите за писмен превод се приемат и предават по e-mail, факс или по пощата.


Skype Me™!


|За мен| |Услуги| |Цени| |Контакт| |
Om mig
Jeg tilbyder
Priser
Kontakt mig
e-mail me